Waar ben je naar op zoek?


MENU
https://www.waarborgvastgoed.nl

Privacyverklaring

Waarborg Vastgoed, gevestigd aan Helperpark 284
9723 ZA Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Helperpark 284
9723 ZA Groningen
050-201 92 92
info@waarborgvastgoed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Waarborg Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Uittreksels van de Kamer van Koophandel – Burgerservicenummer (BSN)
– Legitimatienummer

Het Burgerservicenummer (BSN) en Legitimatienummer worden uitsluitend vastgelegd o.b.v. wettelijke voorschriften.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Waarborg Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van inkomende en uitgaande betalingen.
– Informatieverstrekking m.b.t. het uitvoeren van onze dienstverlening.
– Uitvoeren van een overeenkomst of o.b.v. wettelijke voorschriften.

Het niet verstrekken van persoonsgegevens kan ten gevolge hebben dat een overeenkomst niet kan worden aangegaan of niet kan worden uitgevoerd, alsmede dat wij niet onze volledige dienstverlening kunnen aanbieden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Waarborg Vastgoed neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Waarborg Vastgoed) tussen zit. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt door medewerkers van Waarborg Vastgoed. Beheerders van applicaties die door de aard van hun werkzaamheden toegang hebben tot persoonsgegevens die bewaard zijn door Waarborg Vastgoed hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Waarborg Vastgoed. Hierdoor is de privacy van alle personen waar persoonsgegevens van worden bewaard gewaarborgd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Waarborg Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die Waarborg Vastgoed verwerkt zijn van actieve professionele relaties. Op het moment dat deze relatie wordt beëindigd bewaart Waarborg Vastgoed de persoonsgegevens m.b.t. eigen personeel nog maximaal 7 jaren en vastgoedgerelateerde persoonsgegevens 10 jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Waarborg Vastgoed verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Waarborg Vastgoed gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Waarborg Vastgoed gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Waarborg Vastgoed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@waarborgvastgoed.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Waarborg Vastgoed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Waarborg Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@waarborgvastgoed.nl.