Investeren in Noord Oost Nederland

Welkom bij Waarborg Vastgoed

 

Een vastgoedbedrijf met de drie krachtige merknamen Waarborg Vastgoed, O.K. Invest en Xettel. Gezamenlijk met een totale vastgoedportefeuille ter grootte van een ruim 60 winkel, kantoor- en bedrijfsobjecten gelegen in Noord-Oost Nederland met de stad Groningen (26 locaties) als basis.

De vastgoed portefeuille kent kwalitatief hoogwaardige objecten welke middels een intensief facilitair management aan haar ruim 300 bewoners (huurders) beschikbaar wordt gesteld.

Waarborg Vastgoed

De naam Waarborg Vastgoed is ontstaan vanuit de gedachte van de Groninger Borgen, de eerste stenen huizen welke beschermden tegen wind, water en indringers. Een veilig heenkomen voor de bewoners. De stenen huizen waren en zijn beeldbepalende monumenten. Gebouwen die alle tijden doorstaan en voor de lange termijn zijn gebouwd, worden gebruikt en gewaardeerd, met in achtneming van de omgeving. Deze gedachte verbeeld ook het logo van Waarborg, een stenen ring, een stevig bolwerk.

Zie ook de websites van O.K. Invest en Xettel.

Adres

Waarborg Vastgoed

Hoendiepskade 23
Postbus 76
NL-9700 AB GRONINGEN
Tel. +31(0)50 409 31 01
E-mail info@waarborgvastgoed.nl