Geïnspireerd werken

It's hard to balance stability and speed but we did it

 Maak kennis met ons

Multi-talent gebouwen

Buildings are owned by her users, the residents, the talents

 Maak kennis met ons

De mens huisvesten

People, planet and profit is the base of our mvo program turn@green

 Maak kennis met ons

Innovatieve regio

The city of talent is our workspace, our hometown

 Maak kennis met ons

Waarborg Vastgoed

Een facilitair vastgoedbedrijf met de drie krachtige disciplines investeren, huisvesten en faciliteren. Waarborg heeft een totale vastgoedportefeuille ter grootte van een ruim 60 winkel-, kantoor- en bedrijfslocaties gelegen in Noord-Oost Nederland met als basis de 26 locaties in de stad Groningen; "the City of Talent''.

  

Investeren

Waarborg streeft ernaar de referentie te zijn op het gebied van duurzaam investeren en huisvesten van haar bewoners.

Meer over investeren

  

Huisvesting

Huisvesten in de meest ruime en flexibele zin van het woord. Van ontwerp tot inhuizing, van bureau tot gebouw. 

Meer over huisvesting

  

Facilitair

Waarborg heeft een eigen facilitair team welke de zorg draagt voor het compleet ontzorgen en faciliteren van de Waarborg bewoners.

Meer over facilitair

Intelligence without ambition is a bird without wings

SALVADOR DALI

Onze bewoners

Groeiers, zelfontplooiers, vooruitstrevende medewerkers, managers en ondernemers van bestaande (familie) bedrijven en nieuwe initiatieven. Gehuisvest in een mooie en kleurrijke werkomgeving, daar waar haar bedrijfsvoering tot wasdom komt op basis van innovatie en creativiteit. 

Ondernemers met een verfrissende kijk op het ondernemen, succesvol, enthousiast en bovenal gedreven. De ondernemers en managers generatie die visie heeft en deze uitdraagt, gericht op zelfontplooing van de mens. Verantwoord ondernemen conform de People, Planet, Profit gedachte.

Met trots zijn dit de bewoners van Waarborg.

Klik hier voor een overzicht van onze bewoners

Ons team

Peter Liewes

Vastgoed Manager CCO

Geerlinde Rutgers

Vastgoed Manager

Jochem Kamphuis

Vastgoed Manager

Lindsey Agema

Facilitair Manager

Ayden Heidstra

Facilitair Manager

Brenda Bisschop

Facilitair Medewerker

Muriel de Wit

Interieurarchitect BNI

Rene Agema

Algemeen Directeur

Jennita Souman

Directie Manager

Bart Jager

Financieel Directeur

Ferenc Woolderink

Vastgoed Manager

Hilko Westerhof

AutoCAD Tekenaar

Rick Homan

Financieel

Jacinta Tillema

Financieel

Jelmer van der Wal

Financieel

Dayan Koops

Scriptant

Tineke Foppema

Financieel Manager

Jan Thieme

Projectcoördinator

Ontwerp & Service

01 /ONTWERP & ARCHITECTUUR

Jouw bedrijfshuisvesting vertaald naar een creatieve en visuele ontwerp visie.

 

02 /ONTWIKKELING & (VER)BOUW

Een ontwikkel stap naar jouw optimale bedrijfshuisvesting, alles in één hand.

 

03 /ONDERHOUD & SERVICE

Blijven doorontwikkelen door structureel onderhoud en een creatief service niveau.

 

Een mooie en kleurrijke werkplek

zorgt voor innovatieve ideeen

 

Nieuws

Geografisch Informatie Systeem G.I.S.

woensdag 3 april 2013

Samen met bewoner Merkator van de Mediacentrale zijn de autoCAD tekeningen van dit imposante gebouw omgezet in een 3D omgeving. De 2D tekeningen worden in eigen beheer door het Waarborg bouwkundeteam beheerd, maar een uitbreiding naar het G.I.S. en dus 3D schept nieuwe mogelijkheden.

Het G.I.S. geeft de mogelijkheid om door de verschillende ruimtes van de Mediacentrale heen te zweven, wat bijdraagt aan een beter overzicht. De komende maanden wordt er nog druk gewerkt aan de G.I.S. toepassing en zal er ook worden gekeken naar de overige 55 locaties.

Nieuwe kantoormeubellijnen

woensdag 3 april 2013

Door de architecten van Waarborg wordt al druk samengewerkt met de diverse inrichters, waaronder Waarborg Mediacentrale bewoner Gispen. Naast deze samenwerking is er door Muriel de Wit BNI een Waarborg kantoormeubellijn in kaart gebracht. Deze meubellijn voorziet in een drietal verschillende type bureaus met bijbehorende archiefkasten en bureaustoelen.   

Heb je interesse in bovenstaande meubellijnen of wil je een interieuradvies voor je bedrijfsruimte, mail dan met Muriel@waarborgvastgoed.nl.

Onder laagspanning werken…

woensdag 3 april 2013

Onder hoogspanning, en dus met een elektrische auto, naar je werkplek en vervolgens onder laagspanning aan het werk. Juist omdat we het energieverbruik zien toenemen hebben wij het initiatief ‘’from Hero tot Zero –emissie’’ genomen. Met dit initiatief proberen wij als beheerorganisatie in de gezamenlijkheid met de bewoners van onze locaties het energiegebruik op een acceptabel niveau  te krijgen en op een betaalbaar niveau te houden. 

Hiervoor zijn inmiddels een aantal Waarborg gebouwen bouwfysisch, verlichtings- en installatietechnisch door een gespecialiseerd team opgenomen.  Samen met het Waarborg team wordt gekeken naar een verdere implementatie, denk hierbij aan nieuwe verlichting, aanpassingen in de installaties, betere isolatie en gebruikersadvies.